دلدار موزیک

مطالب تصادفی
بخش بایگانی

دانلود آهنگ مسعود جلیلیان الکلی با دو کیفیت 128 و 320

ارای حاله منه مودی
طاقت جیایی نیرم

Kind Of Remix : Tribal Remix

ادامه مطلب

دانلود آهنگ پیام عباسی قسم شکانم با دو کیفیت 128 و 320

خمار صدادم و یادد دچارم
بنام اشک چاویلد غزال میو سر رهاد

Kind Of Remix : Tribal Remix

ادامه مطلب

دانلود آهنگ کیوان پارس سفید با دو کیفیت 128 و 320

نسبت و اول حرام نریاس عزیزت بمره
آخه دلی دیرم و ناو محله رام گیره

Kind Of Remix : Tribal Remix

ادامه مطلب

دانلود آهنگ فرهاد جهانگیری عوارض با دو کیفیت 128 و 320

خود نیزانی ولی عوارض دری چویلد
شاهرگو تیغ زخم عمیق

Kind Of Remix : Tribal Remix

ادامه مطلب

دانلود آهنگ رامین تجنگی و محمد امیری دیوانه با دو کیفیت 128 و 320

خیالی نی برو بدبینی
یهو بد دیدی کارمان کشیده شد به درگیری

ادامه مطلب

دانلود آهنگ علی احمدیانی ظالم با دو کیفیت 128 و 320

چاوه رید بیم هلام بکی دگرگون بکی ای جسممه
قشنگ بی دس خوش ایول پاک بکه خوبیل دلم

ادامه مطلب

دانلود آهنگ هومن نجفی طالع با دو کیفیت 128 و 320

هرچه استخاره کم حافظ شعرم پسا خونی
تونی بدنام کردم حافظ ولی مه بردیه یاد

Kind Of Remix : Tribal Remix

ادامه مطلب

دانلود آهنگ رضا کرمی تارا همدم با دو کیفیت 128 و 320

جای خالید وه ای ماله
قسم وه پاکی عشقمان

Kind Of Remix : Tribal Remix

ادامه مطلب

دانلود آهنگ آرمین برمایه کالیدور با دو کیفیت 128 و 320

شو تا صبح مغزم درگیره
شو به شو دلم تنگه

Kind Of Remix : Tribal Remix

ادامه مطلب

دانلود آهنگ مسعود جلیلیان مرگ عشق با دو کیفیت 128 و 320

تو چیدنو منیش منم وگرده
بعد تو یا منم مریض و بیمار خنم

Kind Of Remix : Tribal Remix

ادامه مطلب

دانلود آهنگ هومن نجفی شیطان با دو کیفیت 128 و 320

چون که تو نیود آگر چوده مالم
فکر نکه دلم و تو جدا بو عین یسه شیطان دوس خدا بو

Kind Of Remix : Tribal Remix

ادامه مطلب

دانلود آهنگ رامین تجنگی خواب با دو کیفیت 128 و 320

خون رگام روی در و دیوار جا مانده
مثل سیگار نخ به نخ

Kind Of Remix : Tribal Remix

ادامه مطلب

دانلود آهنگ شهاب فالجی لیلی با دو کیفیت 128 و 320

رازیلم وتی ارای سرم تزی آی آی
لیلی و یادی چیه یادم و یادی نیه

Kind Of Remix : Tribal Remix

ادامه مطلب

دانلود آهنگ هومن نجفی روزگار با دو کیفیت 128 و 320

شعله ور مثل آتیشم درگیر چشمای آبیشم
روزگارمو کردی سیاه جوونیمو بردار بیار

Kind Of Remix : Tribal Remix

ادامه مطلب

دانلود آهنگ بیدل برزویی فکر و خیال با دو کیفیت 128 و 320

چاو رش و رفش منی لناو باغ دله منی
لناو باغگ تژه گل تو وطن گله منی

Kind Of Remix : Tribal Remix (Dj)

ادامه مطلب

دانلود آهنگ امین فالجی بی احساس با دو کیفیت 128 و 320

تنیا رفیق مه غمه بی تو دنیا ارای چمه
تو بی احساسی بی خدا خبر نیریدن و حالم 

Kind Of Remix : Tribal Remix (Dj)

ادامه مطلب

دانلود آهنگ رضا کرمی تارا تنهایی با دو کیفیت 128 و 320

ترکم نکه نچو و تنیایی نیلم و جی نچو و هیج جایی
خدایا دق کردم وه تنیاییم برس وه داد ای جوانیم

Kind Of Remix :  Speed Increase

ادامه مطلب

دانلود آهنگ سامان یاسین نامادری با دو کیفیت 128 و 320

مینیده نامادری منال فقیری
قلبم استوپ کتاس مغزم خراوه

Kind Of Remix :  Tribal Remix (Dj)

ادامه مطلب

دانلود آهنگ همایون شجریان شیرین سوزه با دو کیفیت 128 و 320

شیرین سوزه دانه ی حناری
تمبلمه سرچی هونوم بزاری

Kind Of Remix :  Tribal Remix (Dj)

ادامه مطلب

دانلود آهنگ محمد امیری حس عاشقانه با دو کیفیت 128 و 320

ای حس عاشقانه و ناو دلد پاک بکی
نچو سرم نخه خوار مه و ناو تنیایی در بار

Kind Of Remix :  Tribal Remix (Dj)

ادامه مطلب

دانلود آهنگ حمیدرضا بابایی بخت سیاه (یارمو یارگش) با دو کیفیت 128 و 320

تب دلم سرد سرده مه سرتاپام همش درده
یارمو یارگش منمو یادگش

Kind Of Remix :  Tribal Remix (Dj)

ادامه مطلب

دانلود آهنگ شهاب فالجی و امین معجزه با دو کیفیت 128 و 320

عاشقتم روانیتم عقل و هوشم پرانی
تو معجزه ی آسمانی بان زمین جات نیه

Kind Of Remix :  Tribal Remix (Dj)

ادامه مطلب

دانلود آهنگ شهاب فالجی عشق آسمانی با دو کیفیت 128 و 320

یه روز و روزگاری خدا کاخ قلبم رمان
دنیام رسی آخر عشقم پر کیشا آسمان

Kind Of Remix :  Tribal Remix (Dj)

 

ادامه مطلب

دانلود آهنگ فرهاد جهانگیری 6 درجه با دو کیفیت 128 و 320

بسم الله چویلی و پی رسیم
شش درجه بان ششم خوشه خوشم لشه لشم

Kind Of Remix :  Tribal Remix (Dj)

ادامه مطلب

دانلود آهنگ مجتبی ترکاشوند دختر کرجی با دو کیفیت 128 و 320

قلم نامردی تو کرماشاه نداریم ای دختر کرجی
عشق مه به چشش میاد تو کرجی مه

Kind Of Remix :  Tribal Remix (Dj)

ادامه مطلب

دانلود آهنگ محمد محمدی غده دلتنگی با دو کیفیت 128 و 320

چاویل تو جور ماهه ری کردنه جور شاهه
تو دین جدید منی هیچوقت نیه چیدن وه فکرم

Kind Of Remix :  Tribal Remix (Dj)

ادامه مطلب

دانلود آهنگ روح الله کرمی نازارگم با دو کیفیت 128 و 320

نازارگم دلدارم غم دل بدبختگم
دلخوشی مه هر تونی چاره م هر یسه

Kind Of Remix :  Tribal Remix (Dj)

ادامه مطلب

دانلود آهنگ رامین کرمی پیک لیوانی با دو کیفیت 128 و 320

پیک لیوانی برشن ای ساقی
امشو خیلی خراوم غرقم وه ناو خیالم

Kind Of RemixTribal Remix (Dj)

ادامه مطلب

دانلود آهنگ رضا کرمی تارا شرمنده با دو کیفیت 128 و 320

گرد کی دری لج کی آخه مگه دشمندم
شرمنده چند ساله چیده مه هنوز عاشقدم

Kind Of Remix :  Tribal Remix (Dj)

 

ادامه مطلب

دانلود آهنگ پارسا محمدی جفت 6 با دو کیفیت 128 و 320

فلک سیاه کرد بخت و اقبالم مهر بدبختی کتا له طالعم
دس روزگار دا و پید جفت شیش تو کردو شاه و مه کرده درویش

Kind Of Remixspeed increase

ادامه مطلب